Kongres Budownictwa Polskiego, 12-13.04.2022, Congress Poznan Center (MTP)

Obecna sytuacja i perspektywy rozwoju budownictwa, w kontekście ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i Europie, wymagają oceny i nowego, strategicznego podejścia ze strony naszej branży. Bez wątpienia najbliższe lata to okres dużych wyzwań i szans na intensywny rozwój budownictwa i infrastruktury. To niestety także okres istotnych zagrożeń dla naszego, sprawnego funkcjonowania i rozwoju.

Mając powyższe na uwadze Polski Związek Pracodawców Budownictwa we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zwołuje Kongres Budownictwa Polskiego, który odniesie się do tych wyzwań, szans i wskaże największe zagrożenia. Zagrożenia, które już dzisiaj musimy zidentyfikować i zaproponować działania zapobiegające.

Co, wspólnie z inwestorami publicznymi, prywatnymi i interesariuszami branży budowlanej powinniśmy zmienić, aby działać i budować sprawniej?
Odpowiedzi poznamy podczas Kongresu Budownictwa Polskiego, na który serdecznie zapraszamy.

Oficjalna strona Kongresu Budownictwa Polskiego – www.kongresbudownictwa.eu