Kongres Budownictwa Polskiego – kongresbudownictwa.eu

                 

Organizatorami Kongresu Budownictwa Polskiego są: Polski Zwiazek Pracodawców Budownictwa – pzpb.com.pl , Międzynarodowe Targi Poznańskie – www.mtp.pl