W związku najnowszym projektem PZPB ?Nasz Uczeń Nasz Pracownik?, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poniżej przedstawiamy kluczowe założenia modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej w ramach wspierania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu Nasz Uczeń Nasz Pracownik jest modernizacja kształcenia zawodowego wynikającego z rozwoju nowoczesnych technologii oraz dostosowania systemu kształcenia do oczekiwań i potrzeb pracodawców. Wraz z naszymi partnerami ? firmami Erbud SA i Warbud SA, będziemy zastanawiać się nad kierunkami rozwoju branży budowlanej, danego zawodu oraz zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców. Wśród kluczowych zadań do opracowania znalazły się zagadnienia, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów

Elementem modelowego programu praktycznej nauki zawodu (MPPNZ) będą zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy (ZZJKP) wraz z narzędziem ich weryfikacji, umożliwiającym  monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony. MPPNZ będzie opracowany we współpracy ze szkołami (S), centrami kształcenia praktycznego (CKP)/centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) oraz pracodawcami (PRACD), co zapewni włączenie wszystkich stron zaangażowanych w kształcenie zawodowe w BB.

Program opracowany będzie dla 16 zawodów:

 1. betoniarz-zbrojarz
 2. blacharz izolacji przemysłowych
 3. cieśla
 4. dekarz
 5. kamieniarz
 6. kominiarz
 7. monter izolacji budowlanych
 8. monter izolacji przemysłowych
 9. monter konstrukcji budowlanych
 10. monter zabudowy i robót wykończeniowych
 11. murarz-tynkarz
 12. technik budownictwa
 13. technik renowacji elementów infrastruktury
 14. technik robót wykończeniowych
 15. zdun
 16. monter stolarki budowlanej:

Dodatkowych informacji dotyczących programu i zasad współpracy udzieli Państwu Magdalena Lewandowska, tel. +48 607 88 44 00, email: m.lewandowska@pzpb.com.pl

Więcej szczegółów dotyczących programu znajdą Państwo poniżej

[gview file=”https://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2018/10/ulotka_1.pdf”]