Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

  • Zrzeszamy przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji, firmy deweloperskie, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące materiały dla budownictwa, dostarczające technologie i inne związane z branżą infrastruktury i budownictwa.
  • Tworzymy grupy eksperckie i aktywnie wspomagamy ich działania.
  • Uczestniczymy w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa.
  • W imieniu członków wnosimy postulaty i podejmujemy interwencje w organach państwa i urzędach administracji.
  • ?Wnosimy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na działania zamawiających niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.
  • Promujemy naszych członków na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
  • Tworzymy warunki dla powstawania efektywnych relacji B2B.
  • Uczestniczymy w międzynarodowych programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  • Organizujemy konferencje krajowe i międzynarodowe, a także współpracujemy z organizacjami pracodawców krajów Unii Europejskiej.
  • Działamy na rzecz integracji naszych członków i pozytywnego wizerunku branży.

Członkostwo w PZPB daje możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury i budownictwa, zgłaszania swoich postulatów i wniosków mających istotne znaczenie dla kreowania rzeczywistości gospodarczej Polski.

Dołącz do nas

Ulotka PZPB