Polski Związek Pracodawców Budownictwa reprezentuje interesy firm członkowskich przed wieloma gremiami. Nasi przedstawiciele wypracowują rozwiązania służące usprawnieniu realizacji procesów inwestycyjnych, konsultują akty prawne i uczestniczą w wielu branżowych dyskusjach. I właśnie w tym celu zostały powołane wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach Grupy Eksperckie.

Obecnie działalność PZPB wspierają następujące Grupy Eksperckie:

  • Grupa ds. Legislacyjno-Prawnych
  • Grupa ds. Utrzymania i Wyposażania Dróg
  • Grupa ds. Nowoczesnych Technologii i Inteligentnych Systemów
  • Grupa ds. HR
  • Grupa ds. Komunikacji