Obrady Okrągłych Stołów będą się toczyły równolegle do obrad plenarnych, wyprzedzając sesje plenarne poświęcone przedmiotowemu tematowi. Dzięki temu najważniejsze problemy i wnioski z obrad Okrągłych Stołów będą zaprezentowane podczas obrad plenarnych w określonym obszarze tematycznym.

Polski Pentagon Budowlany

jest platformą relacyjną powstała z inicjatywy PZPB, ustanowioną przez Kongres Budownictwa Polskiego, mającą za zadanie umożliwić aktywne komunikowanie się inwestorów, organizacji, przedsiębiorstw i interesariuszy branży budowlanej, uczestniczących w realizacji projektów budowlanych, rozpoznawanie i zbliżenie stanowisk, wypracowanie zintegrowanej formuły kooperacji ze zrozumieniem i poszanowaniem interesu wszystkich stron.

Cele Pentagonu Budowlanego:

 • pogłębiona ocena aktualnej sytuacji w pięciu obszarach programowych, wypracowanych w ramach konsultacji z organizacjami i firmami, istotnych postulatów skierowanych do administracji publicznej i branży,
 • wyrażenie opinii i postulatów uczestników realizacji kontraktów budowlanych w kontekście obecnych i nadchodzących wyzwań,
 • zaproponowanie i przyjęcie zasad komunikacji i zakresów wzajemnej odpowiedzialności dla usprawnienia procesu przygotowania i zabezpieczenia gwarancyjnego kontraktów,
 • przyjęcie katalogu praktyk w ocenie ryzyk mających wpływ na relacje między stronami realizacji inwestycji pojemności gwarancyjnej i zabezpieczenia ryzyk budowy,
 • wypracowanie formuły bieżącej komunikacji i kreowania raportów okresowych.

Przewodniczący – Krzysztof Mleczak, Prezes Zarządu Grupy Exito Broker,

Uczestnicy:

 • przedstawiciele strony rządowej i główni zamawiający
 • przedstawiciele strony samorządowej
 • przedstawiciele sektora bankowego
 • przedstawiciele branży ubezpieczeniowej
 • reprezentanci wykonawców zamówień

Okrągły Stół Zielone Place Budów

Platforma rozmów dotyczących programów środowiskowych i ich wpływu na budownictwo. Edukacja i promocja nisko- i zeroemisyjnych maszyn i urządzeń budowlanych, gospodarki obiegu zamkniętego, regulacje prawne dotyczące środowiska, „ślad węglowy” w budownictwie, etc.

Przewodniczący: Tomasz Wegner, Dyrektor Handlowy Interhandler

Okrągły Stół Proaktywne media

Celem spotkania jest zwiększenie udziału mediów w budowaniu świadomości problemów branży budowlanej, poprawienie wizerunku branży budowlanej.

Przewodniczący: Kazimierz Krupa

Uczestnicy:

 • zaproszeni przedstawiciele mediów ogólnych i branżowych, przedstawiciele działów komunikacji i mediów firm sektora budownictwa

Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych

Okrągły stół poświęcony powołaniu Rady Koordynacyjnej będzie wynikiem konsultacji z organizacjami działającymi w sektorze budownictwa  i wspólnej decyzji o powołaniu struktury, która będzie koordynować działania sygnatariuszy i wzmacniać siłę zjednoczonego głosu branży w wybranych wspólnych obszarach. Rada nie będzie ingerować w działalności organizacji i nie będzie naruszać autonomiczności sygnatariuszy.

Przewodniczący – Józef Zubelewicz, Członek Rady PZPB, doradca zarządu Grupy Erbud SA

Zaproszenie do prac w ramach Rady Koordynacyjnej zostało skierowane do organizacji działających w obszarze budownictwa: Polski Kongres Drogowy,  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Polski Związek Firm Deweloperskich, Izba Gospodarcza Gazownictwa, IGTL, PZITB, FPP, Polski Związek Okna i Drzwi, PSBE, PIKS, PCOCE (Polski Klaster Eksporterów Budownictwa), Fundacja ECC BIM, Zw. Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, RBF, SARP, MIWO, PSPS – Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, IGEOS, PTPIRE, Polski Klaster Budowlany, Polski Związek Producentów Kruszyw, Polskie Towarzystwo Politechniczne, IGCP – Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, IEPIOE – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa