Już po raz czwarty będziemy przekazywać środki finansowe na rzecz towarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Trzy lata temu udało nam się zebrać prawie 70 000 zł, dwa lata temu – licytacja została zamknięta kwotą 92.500 zł i tym samym został pobity wynik roku poprzedniego a rok temu przychód z aukcji wyniósł ponad 97.000.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem realizuje swoją misję w Polsce już od prawie 28 lat. Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie ponad 1250 dzieci.
Misją Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce jest niesienie pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym jej utratą. W Rodzinach SOS opuszczone dzieci odnajdują na nowo miłość, bezpieczeństwo i sprzyjające warunki do rozwoju. W naszej pracy kładziemy duży nacisk na proces usamodzielniania podopiecznych. Prowadzimy także Rodzinne Domy Czasowego Pobytu, w których dzieci oczekują na decyzję sądu rodzinnego o ich dalszych losach. W ramach działań profilaktycznych wpieramy rodziny, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, grożącej umieszczeniem dzieci w opiece zastępczej. Dzieci z takich rodzin uczęszczają do naszych świetlic środowiskowych, a rodziny wspierają nasi psychologowie i pracownicy socjalni.
Stowarzyszenie prowadzi cztery SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie; Dom Młodzieży w Lublinie; 3 Wspólnoty Młodzieżowe w Kraśniku, Siedlcach i Koszalinie oraz 3 Rodzinne Domy Czasowego Pobytu: dwa „Puchatki” w Biłgoraju i „Sindbad” w Ustroniu. W ramach Programów Umacniania Rodziny uruchomiliśmy świetlice środowiskowe i punkty konsultacyjno-poradnicze w Lublinie oraz gminach Karlino, Biłgoraj i Skórzec.