Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że z przyczyn obiektywnych i niezależnych od organizatora, zmuszeni jesteśmy przenieść zaplanowaną na 21-22 czerwca Konferencję Polska Wizja Zero, połączoną z crash testami infrastruktury drogowej na jesień tego roku. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. O szczegółach dotyczących daty i miejsca będziemy informować na naszej stronie internetowej i w korespondencji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny: kontakt@wizjazero.pl , tel. 601 282 822.

 

Polska Wizja Zero jest jedynym w Polsce i Europie spotkaniem, łączącym w tym samym miejscu i czasie aspekty teorii oraz praktyki projektowania bezpiecznych dróg, stosowania urządzeń bezpieczeństwa i utrzymania dróg oraz zachowań użytkowników ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracy.

Konferencja wraz z crash testami odbywa się w plenerze – na poligonie doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu. Specjalnie zbudowana infrastruktura konferencyjna (hale namiotowe) pozwala na komfortowe uczestnictwo w obradach, a poligon jest miejscem praktycznego odzwierciedlenia omawianych problemów w formie crash testów, wystaw i innych pokazów przeprowadzanych na oczach uczestników konferencji.

Podczas crash testów i interdyscyplinarnej konferencji poruszone zostaną problemy projektowania i stosowania właściwych urządzeń bezpieczeństwa drogowego oraz bezpieczeństwa prac na drogach, które odbywają się przy aktywnym ruchu drogowym.

Omówione zostaną zagadnienia projektowania i stosowania certyfikowanych urządzeń bezpieczeństwa drogowego, wpływu różnych urządzeń drogowych i nawierzchni na koszty utrzymania.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcy dróg  wojewódzkich i powiatowych, zarządcy infrastruktury miejskiej, audytorzy BRD.

Przedstawiciele największych inwestorów, firm uczestniczących w procesie projektowania i budowy infrastruktury drogowej – generalni wykonawcy i ich podwykonawcy.

Przedstawiciele firm utrzymujących drogi oraz firm produkujących maszyny, urządzenia i środki do ich utrzymania.

Przedstawiciele firm z zagranicy zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury drogowej (w ubiegłym roku uczestniczyli przedstawiciele z 8 krajów Europy).

Eksperci z wyższych uczelni i instytutów naukowych, banków, przedstawiciele kancelarii prawnych największych firm doradczych i konsultingowych.

Przewidywana liczba uczestników – około 250 osób.

Szczegółowy program poszczególnych sesji tematycznych i crash testów jest w trakcie opracowywania i zostanie podany do wiadomości na dwa miesiące przed rozpoczęciem konferencji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@wizjazero.pl lub telefon: 601 282 822.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl