41 organizacji pracodawców i związkowców, w tym Polski Związek Pracodawców Budownictwa, zwróciło się z apelem do Premiera Donalda Tuska o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. 

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na potrzebę podjęcia szybkich działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku budowlanym, w szczególności w obszarze polityki mieszkaniowej. Dostępne dane jednoznacznie wskazują na spadek aktywności inwestycyjnej w mieszkalnictwie, co ma bezpośredni wpływ na kondycję całego sektora budowlanego.

Według GUS w 2023 r.

– wydano 241 tys. pozwoleń na budowę mieszkań  (o 57 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, spadek o 19%),

– Liczba rozpoczętych budów mieszkań – 189 tys. (o 11 tys. mniej niż w 2022 r., spadek o 6%).

– Liczba mieszkań oddanych do użytku – 220 tys. (o prawie 8% mniej niż w 2022).

– w 2023 r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę niespełna 70 tys. domów jednorodzinnych (wynik o 34% gorszy, niż w rekordowym 2021 r.)

W celu pobudzenia nakładów na remonty oraz budowy domów i mieszkań, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań trwale stymulujących ten proces. Prostym, skutecznym i sprawiedliwym społecznie mechanizmem byłby zwrot części podatku VAT zawartego w cenie wyrobów budowlanych przeznaczonych na budowę lub remont własnego domu bądź mieszkania.

Treść apelu publikujemy poniżej:

Apel do Premiera – zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych