Stanowisko związku

Stanowisko Związku dot. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 442, druki sejmowe nr 1185, 1339 i 1339-A)

2019-05-22T15:10:01+02:00

Opinia PZPB dot. nowej regulacji odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy (generalnego wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Jest to regulacja o bardzo istotnym znaczeniu dla funkcjonowania rynku budowlanego w Polsce. Zobacz

Stanowisko Związku dot. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 442, druki sejmowe nr 1185, 1339 i 1339-A)2019-05-22T15:10:01+02:00

Stanowisko Związku dot. druku sejmowego 1712, poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2019-05-22T15:10:26+02:00

Kierując się różnymi względami, a w szczególności zapewnieniem trwałych ram rozwoju przedsiębiorstw budowlanych oraz infrastruktury drogowej w Polsce ? uważamy za racjonalne i zasadne wprowadzenie wpływów z opłaty drogowej w wymiarze proponowanym w poselskim projekcie proponowanych zmian w prawie. Zobacz całe stanowisko

Stanowisko Związku dot. druku sejmowego 1712, poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw2019-05-22T15:10:26+02:00
Przejdź do góry