Kierując się różnymi względami, a w szczególności zapewnieniem trwałych ram rozwoju przedsiębiorstw budowlanych oraz infrastruktury drogowej w Polsce ? uważamy za racjonalne i zasadne wprowadzenie wpływów z opłaty drogowej w wymiarze proponowanym w poselskim projekcie proponowanych zmian w prawie.

Zobacz całe stanowisko