15 czerwca odbyło się spotkanie, w którym, oprócz PZPB, wzięli udział przedstawiciele banków i firm ubezpieczeniowych, stowarzyszeń branżowych oraz GDDKiA. Prezentację na temat bieżącej sytuacji i prognoz dla segmentu drogowego przedstawił dr Damian Kaźmierczak, gł ekonomista PZPB.

Z analizy dr. Kaźmierczaka wynika, że budownictwo to czwarta największa branża pod względem wielkości ekspozycji sektora bankowego (31,9 mld zł w 2019 r.). Wyżej znajdują się tylko przetwórstwo przemysłowe, handel i obsługa nieruchomości.  Podczas spotkania wskazane zostały główne czynniki ryzyka dla realizacji inwestycji drogowych, m.in. kwestia cen materiałów i surowców. Dotyczy to przede wszystkim cen stali, paliw, drewna czy asfaltów. W górę poszły również ceny niektórych usług.

Więcej informacji znajdą Państwo tu: Bieżąca sytuacja i prognozy dla segmentu drogowego