Pierwszym punktem programu Konwencji Polska-Ukraina była debata ?Ukraina – sytuacja ekonomiczna kraju i ocena sytuacji w  budownictwie i infrastrukturze. Projekcje rozwoju sytuacji?. Wzięli w niej udział znani analitycy finansowi i ekonomiści: Marek Zuber, Marek Budzisz i Adrian Furgalski.

Tło sytuacyjne przedstawiła dr Tetiana Chuzha – Business Development Manager w Zagranicznym Biurze Handlowym w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedstawiła skalę zniszczeń wojennych w obrębie budownictwa i infrastruktury w Ukrainie. A te są olbrzymie, zaś sam kraj stanął na granicy katastrofy humanitarnej.

Jak podała dr Chuzha, straty wg. Kancelarii Prezydenta Ukrainy wyceniane były na dzień 19.10.22 na kwotę: straty bezpośrednie – 650 mld dol., straty ogólne – 1 bln dol. Z kolei dane Banku Światowego z 1.06.22 mówią o zapotrzebowaniu na odbudowę ukraińskiej infrastruktury w kwocie ok. 350 mld dol. Jak się ocenia, odbudowa tego kraju będzie wymagała nakładów rzędu co najmniej 500-600 mld dol.

Pamiętać trzeba, że przed wojną tylko jedno ukraińskie przedsiębiorstwo – słynna huta Azovstal w Mariupolu – dawało ok. 20 proc. produkcji stali, co przekładało się na 3,8 proc. ukraińskiego eksportu towarów i 0,6 proc. całego PKB tego kraju. Co więcej, z Ukrainy musiało wyjechać 7,7 mln uchodźców, a 6,24 mln ludzi zostało przesiedlonych wewnętrznie, co realnie naruszyło ukraińską gospodarkę i przedsiębiorczość.

Podane przez dr Tetiana Chuzhę szkody spowodowane wojną w 2022 r. wycenia się na 137,8 mld dol. Zniszczono mienie o wartości:

 • Mieszkania ? 54 mld dol.
 • Infrastruktura ? 35,6 mld dol.
 • Przemysł i przedsiębiorstwa ? 13 mld dol.
 • Edukacja ? 8,6 mld dol.
 • Energetyka ? 6,8 mld dol.
 • Rolnictwo ? 6,6 mld dol.
 • Transport ? 2,9 mld dol.
 • Handel ? 2,4 mld dol.
 • Obiekty komunalne ? 2,3 mld dol.
 • Kultura, sport, religia ? 2,2 mld dol.

Niestety, w wyniku działań wojennych liczba uszkodzonych i zniszczonych obiektów infrastruktury stale rośnie. Koszty szkód w infrastrukturze transportowej przekroczyły już 35,6 mld dol., w tym 26,6 mld dol. to zniszczenia dróg, a 4,4 mld dol. to szkody na kolei. Ponadto ok. 50 proc. ukraińskich obiektów energetycznych zostało uszkodzonych wskutek zmasowanych ataków pod koniec 2022 r. Ponad 150 mostów lub wiaduktów na drogach o znaczeniu państwowym zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Z kolei szkody w ukraińskim mieszkalnictwie szacuje się na 54 mld dol. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało łącznie 149,3 tys. budynków mieszkalnych, w tym:

 • 131,4 tys. domów jednorodzinnych,
 • 17,5 tys. domów wielorodzinnych,
 • 280 akademików.

Strat nie uniknęło także ponad 3 tysiące placówek oświatowych, w tym:

 • 1,4 tys. – szkolnictwo średnie,
 • 865 – przedszkola,
 • 505 – szkolnictwo wyższe.

Szkody wyrządzone przez wojnę obiektom kultury, sportu i religii szacuje się na 2,2 mld USD. Stan na grudzień 2022 r. takich zniszczonych obiektów wyniósł 1327, w tym:

 • 907 instytucji kultury,
 • 168 obiektów sportu,
 • 157 obiektów turystyki,
 • 95 obiektów sakralnych.

Dr Chuzha podała też, że w wyniku wojny zniszczeniu uległo 84,3 tys. maszyn rolniczych, 3 tys. prywatnych samochodów osobowych, 14,4 tys. pojazdów komunikacji miejskiej, 330 szpitali, 595 budynków administracji państwowej i samorządowej, 31 internatów i 44 ośrodki pomocy społecznej.