Wczoraj w siedzibie PAIH odbyło się trzecie spotkanie robocze przed przyszłoroczną Konwencją Budownictwo Polska ? Ukraina organizowaną po raz kolejny przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Spotkanie poprowadzili: Jan Styliński ? prezes PZPB, Karol Kubica ? kierownik zagranicznego biura PAIH w Kijowie oraz Konrad Wyrwas ? dyrektor strategiczny PZPB, natomiast uczestnikami spotkania byli przedstawiciele największych firm sektora budownictwa, bankowości, ubezpieczeń i kancelarii prawnych obsługujących proces przygotowania regulacji związanych z rozpoczęciem odbudowy Ukrainy. Gościem specjalnym spotkania była Pani Jadwiga Emilewicz – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

Głównym celem spotkania była analiza zakresu problemów i wątpliwości, stojących przed polskim przedsiębiorstwami i organizacjami, które planują wziąć udział w powojennej odbudowie Ukrainy. Omówiony został zakres możliwego modelu działania wspierającego ten proces, sygnalizowano konieczność stworzenia kompleksowych rozwiązań systemowych w obszarze finansowo-ubezpieczeniowym w zakresie handlu i inwestycji na Ukrainie.

W trybie roboczym wyodrębniono główne ryzyka budowlane takie jak: przejrzystość procedur zamówieniowych, regulacje antykorupcyjne, rzetelność lokalnych podwykonawców, czy dostępność materiałów budowlanych i zasobów ludzkich.

Wśród zagrożeń legislacyjnych wskazano na ryzyka dot. niewłaściwej alokacji ryzyk w umowach, kwestię rozwiązywania sporów, usprawnienie procedur tzw. szybkiej ścieżki zamówień, nowelizację przepisów PPP, ułatwienia dewizowe, zasady finansowania i ubezpieczeń a także harmonizacji prawa w kontekście planowanej akcesji Ukrainy do struktur UE.

Ustalono, że przedstawiciele sektora prześlą do PZPB swoje postulaty i sugestie, a Związek, jako największa organizacja branżowa przekaże do połowy przyszłego tygodnia uporządkowaną listę na ręce Pani Minister.