W imieniu PZPB i Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, zapraszamy do zapoznania się raportem dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej.
W opracowaniu pojawiają się między innymi propozycje dotyczące wydłużenia terminów na złożenie skargi, obniżenia opłaty za wnoszenie środków ochrony prawnej oraz wprowadzenia obowiązku przekazania stronom i uczestnikom pism procesowych przed rozprawą.
Autorzy raportu (Anna Szymańska, dr Wojciech Hartung i dr Piotr Bogdanowicz) zalecają też ustanowienie jednego sądu do rozpatrywania odwołań od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.stowarzyszeniepzp.pl a sam raport można pobrać tu: Raport SPZP.