Zapraszamy do lektury najnowszego opracowania PZPB nt. bieżącej sytuacji sektora budownictwa w świetle najnowszych danych rynkowych (styczeń-luty 2021).

Kondycja finansowa branży jest względnie stabilna, a w 2020 r. budownictwo odnotowało umiarkowany spadek aktywności budowlanej. Cały czas utrzymujemy pozytywne prognozy co do klimatu inwestycyjnego w segmencie infrastruktury transportowej i energetycznej. Dużo gorsze perspektywy w 2021 r. rysują się w segmencie samorządowym (inwestycje w samorządach powinny odbić dopiero w 2022 r.). W skali całego kraju, sytuacja w obszarze budownictwa kubaturowego może być relatywnie gorsza w segmencie biurowym, umiarkowanie dobra w segmencie mieszkaniowym i b. dobra w segmencie magazynowym.

W 2021 r. duże firmy budowlane powinny radzić sobie zdecydowanie lepiej niż podmioty z sektora MŚP, ale umiarkowanie negatywny wpływ na ich marże mogą mieć rosnące ceny stali.

PZPB sektor budownictwa styczeń-luty 2021