PZPB przystąpił do podpisanego przez kilkanaście organizacji apelu do samorządów wszystkich szczebli oraz wojewodów, aby w okresie epidemii i wprowadzonych obostrzeń, wykazywali się zdecydowanie proinwestycyjną postawą, ułatwiającą inwestorom przygotowanie i realizacje projektów nieruchomościowych, które zapewnią kolejne miejsca pracy.

Apelujemy o wsparcie dla przedsiębiorców, tak aby udało się utrzymać, jak największą liczbę miejsc pracy, przetrwać okres kryzysu i odbudować gospodarkę. Konieczne jest stworzenie i stosowanie jak najprostszych procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych, o  przyspieszenie uzgodnień, racjonalność w procedurach podziału zadań i kosztów budowy infrastruktury.

Takie działania przyniosą ogromne korzyści dla lokalnych społeczności, samorządów i dla całego kraju.

APEL PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY NIERUCHOMOŚCIOWEJ DO SAMORZĄDÓW I WOJEWODÓW O RATOWANIE MIEJSC PRACY ORAZ GOSPODARKI