Na początku października br. Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa ? organizacja reprezentujących firmy budujące większość dróg w Polsce, zwróciły się do Ministra Schreibera z wnioskiem o jak najszybsze podjęcie przez Radę Ministrów opublikowanych i skonsultowanych projektów uchwał ws. Zmiany programu wieloletniego pod nazwą ?Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) (nr ID 424) oraz Zmiany uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020?2030 (nr ID 425).

Pomimo zadeklarowanego terminu do końca września br. Rada Ministrów nadal nie przyjęła projektów uchwał dotyczących zwiększenia limitu na realizację: Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (o 2,6 mld zł) oraz Programu Budowy 100 Obwodnic (o 0,1 mld zł).

Zwiększenie limitu na realizację rządowych programów drogowych pozwoliłoby złapać firmom budowlanym niezbędny oddech, ponieważ od początku 2022 roku wszystkie przedsiębiorstwa mierzą się z bezprecedensowym wzrostem kosztów w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie. Z analiz PZPB i OIGD przedłożonych Ministrowi Infrastruktury wynika, że 1/3 projektów drogowych w toku jest realizowana poniżej progu rentowności z powodu rażącego wzrostu kosztów.

Skan pisma znajdą Państwo tu: 231009_PZPB_OIGD_do KPRM_MI