W najbliższą środę w imieniu ICC Polska zapraszamy na webinarium: Wytyczne ICC dotyczące możliwych środków służących ograniczeniu wpływu pandemii COVID-19 na postępowania arbitrażowe.

Webinarium będzie poświęcone wpływowi pandemii COVID-19 na postępowania arbitrażowe toczące się na podstawie Regulaminu Arbitrażowego ICC. Podczas webinarium omówione zostaną wytyczne ICC z 9 kwietnia 2020 r. dotyczące możliwych środków służących ograniczeniu wpływu pandemii COVID-19 na postępowania arbitrażowe (ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic).

ICC, oprócz swoich działań związanych z reprezentacją przedsiębiorców na forum międzynarodowym, jest przede wszystkim znane ze świadczenie usług w zakresie rozwiązywania sporów, w ramach Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. Sąd Arbitrażowy ICC jest jedną z najczęściej wybieranych instytucji arbitrażowych przez użytkowników międzynarodowego arbitrażu.