Ten rok jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Jeszcze trudniejszy jest dla tych, którzy nie mają domu, pracy, bliskich. W badaniu CBOS ?Czy Polacy są altruistami?? 70% osób stwierdziło, że trzeba być wrażliwym i gotowym do pomocy. Niemal 2/3 (64%) zadeklarowało, że zdarzyło im się dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego otoczenia. Wpieranie potrzebujących wchodzi nam w krew.

Co planujemy?

Wsparcie projektu Medycy na Ulicy, prowadzonego przez Fundację Fortior (https://fundacja-fortior.org/medycy-na-ulicy/ ). Celem tego projektu jest m.in. zapewnienie osobom bezdomnym i potrzebującym dostępu do pierwszej pomocy medycznej i psychologicznej oraz wyrównywanie szans osób dotkniętych bezdomnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W każdy poniedziałek i piątek o 20.00 w okolicach warszawskiego Dworca Centralnego streetworkerzy Fundacji zaczynają swoją pracę.

Co jest najbardziej potrzebne?

Bielizna, rękawiczki nitrylowe, bandaże, maści, kremy ? Tę długą listę przedstawiamy w ofercie poniżej

Co chcemy zrobić?

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty nawet niewielkich kwot ? cegiełek charytatywnych o wartości 500zł netto lub dowolnie wyższych. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów opatrunkowych i leków, które zapakujemy i przed samymi Świętami przekażemy na ręce wolontariuszy Fundacji Fortior.

PZPB pokrywa koszty organizacji, obsługi i transportu a wszyscy pracownicy angażują się w akcję w ramach wolontariatu. Nie jest to darowizna, nie płacimy podatku ? szczegóły dot. rozliczeń przedstawi Magdalena Lewandowska, m.lewandowska@pzpb.com.pl, tel. 607 884 400

A co od nas dla Was?

Chcemy Wam podziękować w możliwy dla nas sposób.

  • W świątecznym wydaniu Euroinfrastruktury ukaże się rozkładówka z życzeniami świątecznymi i podziękowaniem dla wszystkich Darczyńców.
  • Każda firma, która wykupi cegiełkę, otrzyma Kartę Dobroczynności z indywidualnymi podziękowaniami za wsparcie akcji Dobro na Święta ? Medycy na ulicy. Bo dobrze być dobrym.
  • Każda z Kart Dobroczynności będzie indywidualnie publikowana przez jeden dzień Facebooku i LinkedIn PZPB
  • Opis akcji oraz podziękowania dla Darczyńców zostaną opublikowane na stronie pzpb.com.pl
  • Opis akcji oraz informacje o przystępujących Darczyńcach będą regularnie publikowane w naszych mediach przez cały czas trwania akcji.
  • Kartony z pomocą rzeczową zostaną oklejone logotypami Darczyńców. Z momentu przekazania darów przygotujemy krótką fotorelację, którą przekażemy wszystkim wspierającym nas Firmom.

Zasady i ramy czasowe

Czasu jest mało, ale jeśli mogą i zechcą nas Państwo wesprzeć w tej akcji, prosimy:

– o przesłanie maila z deklaracją przystąpienia i wykupu cegiełki / cegiełek na adres m.lewandowska@pzpb.com.pl lub sekretariat@pzpb.com.pl. Przygotujemy fakturę i wskażemy nr konta do wpłat,

– o podjęcie decyzji najpóźniej do dn. 10.12., abyśmy, znając budżet, mogli złożyć zamówienie w hurtowni farmaceutycznej i zdązyć z przekazaniem darów przed świętami

– przychylność i Wielkie Serca ?. Jeśli mają Państwo pytania ? prosimy o kontakt ? Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, 607 780 820 lub Gabriela Sobiech, g.sobiech@pzpb.com.pl, 696 450 777

Warto być dobrym i warto pomagać! Dziękujemy

“Dobro na Święta – Medycy na ulicy” – opis akcji