25 kwietnia w Warsaw Spire odbyło się coroczne seminarium reas dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego za  I kwartał 2018 i prognoz na lata 2018-2022.
Jednym z prelegentów panelu dotyczącego nowoczesnych prefabrykatów był Jan Styliński, prezes PZPB, który oprócz udziału w dyskusji, podsumował sytuację pracowników w budownictwie, omówił szanse sprowadzenia pracowników spoza Polski i przedstawił prognozy wzrostu cen wykonawstwa w branży budowlanej i infrastrukturze.

Sygnały ze strony uczestników seminarium potwierdziły, że panel skoncentrował uwagę zaproszonych Gości i wzbudził zainteresowanie wszystkich poruszając zagadnienia nowoczesnej prefabrykacji, a nawet zmienił optykę i sposób myślenia o tej technologii wznoszenia budynków.