Zapraszamy udziału w XI Seminarium Prawnym dla Biznesu „Dwa lata stosowania nowego Prawa zamówień publicznych – wybrane problemy praktyczne”, organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku i Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r., od godziny 10:00, na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, w Auli Wydziału Biologii.

Podczas 6 bloków tematycznych omówione zostaną doświadczenia w stosowaniu ustawy z dnia 11 września 2019 r., obejmujące zagadnienia z zakresu dyscypliny finansów publicznych, kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, waloryzacji a także rażąco niskiej ceny. Seminarium przewiduje także wymianę  opinii praktyków zamówień publicznych. Program wydarzenia poniżej.

Seminarium odbędzie się w formie stacjonarnej. Rejestracja na wydarzenie za pośrednictwem strony: https://bieluk.pl/formularz-rejestracyjny-dwa-lata-stosowania-nowego-prawa-zamowien-publicznych-wybrane-problemy-praktyczne-seminarium-dla-biznesu/

Pełen program wydarzenia znajdą Państwo tu: Program Seminarium 26.05.2023

Wydarzenie będzie także transmitowane on-line – link do transmisji: https://youtube.com/live/hQUPtD4CCdM