W ramach spotkań E-Akademii PZPB w cyklu ?Czwartki z Prawem? zapraszamy na śniadanie doradcze ?Jak unikać nadużyć przy realizacji inwestycji budowlanych i jak na nie reagować?, które poprowadzą eksperci z kancelarii DWF. Spotkanie odbędzie się 18 listopada w godz. 9:00-12:00 w formule hybrydowej ? zapraszamy do siedziby DWF przy ul. Małachowskiego 2 lub na platformę MS Teams.

Wg szacunków, globalne firmy tracą aż 5% swoich przychodów w związku z niezidentyfikowanymi nadużyciami w firmach. W branży budowlanej, przy zawieraniu wielomilionowych kontraktów o dużym stopniu złożoności prawno-technicznej, na różnych etapach procesu inwestycyjnego istnieje ryzyko zachowań nie tylko nieetycznych, ale przede wszystkim przestępczych. W szczególności dotyczy to etapu ofertowania lub postępowań przetargowych, w których może dochodzić m.in. do zawyżania cen usług-materiałów czy zmów przetargowych. Dlatego należy podjąć działania, które ochronią interesy organizacji, w tym także odpowiedzialność cywilną i karną organów zarządczych w spółce.

W trakcie wydarzenia eksperci DWF Poland omówią:

  • Najczęściej spotykane metody nadużyć pojawiających się podczas realizacji kontraktów budowlanych (w tym m.in. w branży drogowej, kolejowej, energetycznej czy deweloperskiej).
  • Metody wykrywania nadużyć i efektywne sposoby ograniczenia ich występowania w organizacji.
  • Praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem nadużyć w trakcie realizacji inwestycji budowlanych.
  • Strategie reagowania na nadużycia w procesach budowlanych, mające na celu ochronę interesów organizacji, w tym sposoby działania w przypadku czynności podejmowane przez organy śledcze.
  • Karnoprawne oraz cywilnoprawne aspekty odpowiedzialności za nadużycia w kontraktach budowlanych, w tym najważniejsze ryzyka prawne organów zarządczych spółki.
  • Obowiązki dla spółek budowlanych związane z wdrożeniem wymogów ustawy o sygnalistach w świetle przewidzianych w ustawie sankcji.

Prelegenci:

  • Maciej Antoniak, Local Partner DWF
  • Łukasz Gembiś, Senior Associate DWF


Spotkanie skierowane jest do
członków zarządu, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych oraz compliance officerów w firmach budowlanych, które zaangażowane są w procesy budowlane na różnych ich etapach.

Zgłoszenie udziału:

– Dzięki hybrydowej formie spotkania mogą Państwo wziąć udział w śniadaniu doradczym w siedzibie DWF lub zdalnie na platformie MS Teams. Śniadanie organizujemy z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych związanych z obowiązującymi obostrzeniami.

– Zgłoszenia uczestnictwa, z zaznaczeniem trybu udziału (stacjonarny lub online) w spotkaniu, prosimy przesyłać na https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

– Miejsce spotkania: Siedziba DWF Poland, Pl. Małachowskiego 2. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Za udział w seminarium radcowie prawni oraz adwokaci będą mogli uzyskać punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Pełen program spotkania w wersji do pobrania znajdą Państwo tu:  Śniadanie doradcze DWF Jak unikać nadużyć, 18.11.21