23 czerwca o godz. 10.00 zapraszamy na spotkanie E-Akademii PZPB ?Waloryzacja umowna w trybie subklauzuli 13.8 WK FIDIC – aktualne tendencje w praktyce, uwarunkowania ekonomiczne i prawne?, które poprowadzą eksperci z Kancelarii CMS.

Omówimy m.in. dostępne dla branży mechanizmy przeciwdziałania skutkom wzrostu cen i działania na poziomie rządowym, praktyczne znaczenie subklauzuli 13.8 WK FIDIC w nowych i ?historycznych? kontraktach oraz występujące w praktyce rodzaje klauzul waloryzacyjnych opartych o subklauzulę 13.8 WK FIDIC oraz główne problemy stosowania subklauzuli 13.8 WK FIDIC w kontraktach zawieranych m.in. z GDDKiA oraz PKP-PLK.

Prowadzący:

  • Lidia Dziurzyńska-Leipert, Partner, Kancelaria CMS
  • dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
  • Piotr Stenko, Senior associate, Kancelaria CMS
  • Mateusz Jaworski, Associate, Kancelaria CMS

Na spotkanie szczególnie zapraszamy: członków zarządu, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych i  prawników kancelarii obsługujących firmy sektora budownictwa, kierowników budów, kierowników kontraktów.

  • Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej ? w siedzibie PZPB przy ul. Kaliskiej 23 lok. U4 lub na platformie Teams.
  • Chęć uczestnictwa, z zaznaczeniem trybu udziału (stacjonarny lub online), prosimy zgłaszać na https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
  • Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Pełną agendę spotkania znajdą Państwo tu: Spotkanie CMS^J 23.06