W ostatni czwartek stycznia, 27.01 zapraszamy na webinar dot. kontroli poszczególnych etapów budowy pod kątem kosztowym.

Agenda

  • Efektywna, cyfrowa komunikacja pomiędzy działami (zakupowy, budowa),
  • Portale dostawców – możliwość ograniczenia czasu wprowadzania informacji. Informacje o transportach, zawartości i organizacji wielu dostaw do zamówień,
  • Kontrola dostaw – weryfikacja kompletności dostaw już na “bramie”,
  • Wydawanie wewnętrzne dla wielu podwykonawców. Optymalizacja pracy magazynu,
  • Dzierżawy – punkty krytyczne i kontrola nad realizacją postępu budowy z uwzględnieniem porównań z ofertą lub projektem,
  • Pytania i odpowiedzi.

 Na spotkanie szczególnie zapraszamy: kierowników budów i robót posadowieniowych, ziemnych, wykończeniowych, szefów działów zamówień/zaopatrzenia i dostaw, dyrektorów operacyjnych, inżynierów budów, dyrektorów działów robót budowlanych, kierowników projektu, project managerów

Zgłoszenie udziału:

– Spotkanie zostanie zorganizowane w formie zdalnej na platformie MS Teams.
– Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

 

SPOTKANIE POPROWADZI: dr. Inż. Sławomir Mikuła – Prezes Amage Systems sp. z o.o.

Od wielu lat zatrudniony w firmach branży elektronicznej i informatycznej na stanowiskach technicznych i zarządczych. Projektował, realizował i nadzorował szereg dużych projektów z zakresu elektroniki i informatyki. Od 2016 roku zarządza własnym przedsiębiorstwem ? AMAGE Systems Sp. z o.o. zajmującym się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla branży budowlanej oraz zakładów przemysłowych. Specjalizuje się w rozwiązaniach nakierowanych na kontrolę nad zasobami danego przedsiębiorstwa w aspekcie operacyjnym tj. całe spektrum obiegu elementów wykorzystywanych do budowy lub zamontowanych w zakładzie produkcyjnym, a wymagających nadzoru i monitorowania.

Więcej szczegółów znajdą Państwo tu: Webinar Jak efektywnie zarządzać zakupami 27.01.22