W kwietniu 2022 roku, podczas organizowanego przez PZPB Kongresu Budownictwa Polskiego, wyraźnie wybrzmiała potrzeba podnoszenia kompetencji pracowników w zakresie raportowania ESG. Dzisiaj, niecały rok po Kongresie, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zaprasza na utworzony specjalnie pod tym kątem nowy kierunek studiów podyplomowych: “ESG w Budownictwie” – tak bliski także idei funkcjonowania #KomitetEnergii PZPB.

Studia realizowane we współpracy z dwoma znamienitymi Partnerami – firmami członkowskimi PZPB: Kancelarią CMS Poland – która stanowi wsparcie merytoryczne w aspektach prawnych i międzynarodową firmą inżynieryjno-techniczną Arcadis Poland, która stanowi wsparcie w aspektach technicznych.

To pierwsze studia dotyczące tematyki ESG na rynku budowlanym i nieruchomości w Polsce. W ramach zajęć, studentom zostaną przedstawione aspekty praktyczne z podziałem na następujące bloki tematyczne:

Semestr I

Semestr II

Zapisy już trwają! Szczegółowe informacje na stronie: https://lnkd.in/dNzV4iFK