Drugiego dnia Forum o 11.45 rozpoczął się panel ?Finansowanie rozwoju budownictwa infrastrukturalnego i przemysłowego?. Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB zaprezentował materiał ?Bieżąca sytuacja i perspektywy dla sektora budownictwa po COVID-19? a następnie był moderatorem panelu dot.

  • Bieżąca sytuacja finansowa branży budowlanej
  • Polityka kredytowa i gwarancyjna banków i zakładów ubezpieczeń w stosunku do firm budowlanych
  • Mechanizmy wsparcia płynności finansowej sektora budownictwa
  • Rola publicznego rynku kapitałowego w pozyskaniu kapitału dla branży budowlanej
  • Perspektywy dla rozwoju inwestycji w formule PPP w Polsce
  • Narzędzia wsparcia eksportu usług budowlanych

Gośćmi panelu byli: Anna Łopaciuk, Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Dept Analiz i Wsparcia Sektorowego, BGK, Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE, Piotr Galas, Dyrektor Dept. Klienta Strategicznego – Budownictwo i Finansowanie Nieruchomości w Banku PKO BP, Jakub Chojnacki, Vce Prezes Zarządu PORR SA, Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO) oraz Dariusz Szkaradek, Prezes Narodowego Funduszu Gwarancyjnego