W tym roku PZPB było współorganizatorem poznańskiego Forum Build 4 Future. Jesteśmy dumni, że nasze wspólne wysiłki, starannie dobrani prelegenci i wysoki poziom merytoryczny debat zostały docenione przez Gości.

4 dni debat i prezentacji tworzących Dni Budownictwa i Architektury 2021, obejrzało łącznie niemal 2000 osób, a swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliło się z nimi ponad 50 prelegentów i gości specjalnych. Aż 96% spośród ankietowanych uczestników Forum określiło jego poziom merytoryczny jako bardzo wysoki lub wysoki, a 87% z nich oceniło całość wydarzenia jako bardzo dobre lub dobre.

Prezes Grupy MTP Tomasz Kobierski przesłał słowa podziękowania za współpracę na ręce Jana Stylińskiego, prezesa PZPB.
My także serdecznie dziękujemy, a ponieważ to miły gest, więc? trochę się pochwalimy ?