Z przyjemnością informujemy, że Grupa Erbud ? firma członkowska PZPB ? zajęła III miejsce w kategorii duże przedsiębiorstwa w V edycji konkursu PARP ?Pracodawca Jutra?.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono prawie 60 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Kapituła konkursowa oceniała realizowane projekty w obszarze rozwoju swoich kadr oraz z zakresu odpowiedzialności społecznej.
Grupa ERBUD wdrożyła m.in. wolontariat pracowniczy w działaniach Fundacji Wspólne Wyzwania im.E. Grzeszczaka, wolontariat w programach rozwojowych i mentoringowych realizowanych przez uczelnie, udział w wykładach i prezentacjach na uczelniach i w szkołach średnich, aktywnie współpracuje ze szkołami średnimi w ramach nauki zawodów budowlanych oraz  jest Partnerem PZPB w ramach projektu NUNP, mającego na celu przygotowanie podstaw programowych dla szkół branżowych.
Gratulujemy Zarządowi i wszystkim Pracownikom Grupy ERBUD!