Trwa jedno z najważniejszych wydarzeń targowych dla branży budowlanej. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA otworzył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Tegoroczna edycja wydarzenia zbiegła się ze zmianami kompetencyjnymi w Radzie Ministrów. Budownictwem, mieszkalnictwem i zagospodarowaniem przestrzennym, czyli zagadnieniami będącymi w centrum zainteresowania uczestników targów, zajmuje się od 22 stycznia nowo powstałe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nowy resort przejął te kompetencje od Ministerstwa Infrastruktury.
Minister Jerzy Kwieciński otworzył również II Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury, w ramach którego odbyła się debata ?Przyszłość branży budowlanej? z udziałem m.in. Jana Stylińskiego, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Główne tematy forum to m.in. najnowsze zmiany legislacyjne, konkurencyjność polskich firm budowlanych na rynkach zagranicznych oraz jakość w przestrzeni publicznej w kontekście jej dostępności dla osób niepełnosprawnych.