Zapraszamy do udziału w II edycji Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina, która będzie kontynuacją dyskusji nad szansami i zagrożeniami dla polskich firm planujących uczestnictwo w odbudowie powojennej Ukrainy.

Konwencja odbędzie się po dwóch istotnych spotkaniach Rządu Polski i Ukrainy omawiających nowe zasady współpracy. Pierwsze to posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, która odbyło się ?11 marca, drugie – spotkanie liderów rządowych obu państw, które będzie miało miejsce ?28 marca.
?Oznacza to, że II Konwencja Polska Ukraina będzie miejscem pierwszej dużej, plenarnej analizy postanowień podjętych podczas spotkań na najwyższym szczeblu. Bez politycznej poprawności będziemy rozmawiać o nowych ramach współpracy, krótko- i średnioterminowych szansach i realnych zagrożeniach dla polskich firm budowlanych poszukujących przestrzeni na rynku ukraińskim.

?Omówimy aktualne zagadnienia prawne, problemy wynikające z braku transparentności oraz ogólnej sytuacji społeczno-ekonomiczno-politycznej na Ukrainie. Przedstawimy zasady funkcjonowania ukraińskiego rynku inwestycji i ich realizacji, problematykę rynku pracy, zasobów materiałowych i maszynowych, etc.

? Zapraszamy na to tak istotne dla polskiego biznesu wydarzenie, podczas którego najnowsze obiektywne analizy i opracowania będą doskonałym tłem do omówienia aktualnych reguł współpracy gospodarczej

??Zgłoszenia i bilety: https://pzpb.com.pl/zgloszenia/ 

?Organizatorzy:
Polski Związek Pracodawców Budownictwa | www.pzpb.com.pl
Grupa MTP | www.mtp.pl
?Partner Strategiczny: Polish Investment and Trade Agency (PAIH) | www.paih.gov.pl
?Partnerzy:
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza | https://pol-ukr.com/
– Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie | https://msppu.org.ua/pl/

?? Więcej informacji: https://pzpb.com.pl/o-wydarzeniu/

I edycja Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina odbyła się 31.01.2023 r. w Poznaniu i towarzyszyła Konferencji Build4Future oraz BUDMA 2023. Zaproszeni Goście kompleksowo omówili sytuację na polskim, ukraińskim oraz międzynarodowym rynku budowlanym, będącą przeglądem wyzwań, przed jakimi stanął krajowy i europejski sektor budowlany.