“Kompetencje i zasoby polskiego biznesu we współpracy z Ukrainą”– to tytuł II Sesji Konwencji Budownictwo PL-UA, podczas której będziemy analizować kluczowe kwestie, takie jak:
?? Czy posiadamy kompetencje i potencjał, aby skutecznie działać w sektorze budownictwa na Ukrainie?
? Czy warto, czy nas stać, i czy posiadamy odpowiednie zasoby ludzkie, sprzętowe i materiałowe, aby z sukcesem wejść na ukraiński rynek?
? Zdolność i skłonność polskich podmiotów do uczestniczenia w międzynarodowych konsorcjach.
? Skłonność Ukrainy do uznania wdrażania i stosowania norm technicznych, prawnych i finansowych zgodnych z przepisami UE.
? Analiza korzyści i ryzyka z działalności na Ukrainie w kontekście koniunktury na polskim rynku inwestycji budowlanych i możliwego rozwoju zagranicznych rynków usług budowlanych polskich firm.
Moderatorem sesji będzie Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Zarządu Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, a panelistami:
? Jan Styliński ? Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
? Karol Kubica ? Dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego #PAIH w Kijowie
? Leszek Gołąbiecki ? Wieceprezes Zarządu, Grupa #Unibep
? Gennadiy Farenyuk – Dyrektor Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego Konstrukcji Budowlanych
? Lev Partskhaladze ? Prezydent Konfederacji Budowniczych Ukrainy
? Janusz Komurkiewicz ? Członek Zarządu FAKRO
? Data: 8.04.2024 ? Godzina: 13:45 ?Sheraton Grand Warsaw