19 czerwca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Zamawiających, pierwsza w Polsce konferencja poświęcona efektywności, jakości i innowacyjności zamówień publicznych. Patronat nad  Kongresem przyjął Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Udział w debacie o zapowiedział prezes Jan Styliński.

Organizatorem wydarzenia jest pismo ?Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce?. Partnerem strategicznym konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP), partnerem merytorycznym Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML). Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z jakością wydatkowania pieniędzy publicznych. Zaplanowano cztery panele tematyczne:

  • zarządzanie działem zakupów publicznych instytucji publicznej,
  • efektywność wydatkowania pieniędzy publicznych,
  • nowe technologie i innowacje w zamówieniach publicznych,
  • praktyczne warsztaty – jak stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty i jak liczyć cykl życia produktu.