Dziś w Kielcach rozpoczyna się 2-dniowe XXVIII Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO 2021, którego PZPB jest patronem honorowym.

O godzinie 10.45 zapraszamy na wykład Jana Stylińskiego, prezesa PZPB ?Dokąd zmierza budownictwo? Aktualne i przyszłe wyzwania dla branży?. Prezes Styliński dokona analizy ogólnej kondycji sektora, w tym omówi dynamikę produkcji budowlano-montażowej, rentowność przedsiębiorstw, upadki i restrukturyzacje, przeanalizuje koszty i niedobory w obszarze mat. budowlanych oraz bariery i ryzyka na rynku pracy.
Uczestnicy i Goście będą rozmawiać o tym, co aktualnie jest najważniejsze dla wyżej wymienionych branż, w tym także o sytuacji na rynku budowlanym ? szansach, wyzwaniach i zagrożeniach.

Zapraszamy!