Po 12 latach konferencji, spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, dyskusji, debat i kongresów, a przy okazji 12 lat po uchwaleniu pierwszej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, na polskim rynku zauważalnie rośnie zainteresowanie tą formą realizacji zadań publicznych.

Skokowy wzrost liczby planowanych lub rozpoczynanych projektów PPP (lista upublicznionych projektów przekracza 100) dotyczy wyłącznie projektów samorządowych. W nikłym stopniu zainteresowane są nimi agendy rządowe. Zdecydowanie brakuje zaangażowania w PPP po stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. I to pomimo silnego wsparcia Ministerstwa Rozwoju, które w sposób stały i zorganizowany stara się pomagać jednostkom realizującym projekty PPP, między innymi finansując w całości profesjonalne wsparcie doradcze w całym cyklu przygotowaniu inwestycji PPP.

Jakkolwiek trend wzrostowy niewątpliwie cieszy, to jednak uwarunkowania rozwoju zainteresowania PPP w Polsce, a w konsekwencji korzyści dla rynku budowlanego, nie są oczywiste i jednoznaczne, w szczególności z poniższych względów.

PROBLEM ŚWIADOMOŚCI: zainteresowanie projektami PPP ze strony tylko podmiotów samorządowych wskazuje, że celem polskiego PPP jest raczej optymalizacja w zakresie długu i deficytu, aniżeli poszukiwanie najlepszej efektywności dostarczania usług publicznych. To zaś oznacza, że PPP realnie nie jest postrzegane jako forma zapewnienia najlepszych usług dla społeczeństwa, lecz jako sposób na uniknięcie wzrostu długu.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego na stronie magazynu Builder. Całość tekstu dostępna tutaj.