Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa został powołany do Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa (PCOCE) na stanowisko członka zarządu, wiceprezesa zarządu. Jan Styliński będzie odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Klastrem oraz zapewnienie płynnej współpracy z PZPB i innymi organizacjami branżowymi.
Wybory zarządu odbyły się 27 czerwca 2019 w Warszawie podczas Walnego Zebrania Członków PCOCE. Nominację na prezesa zarządu otrzymał Andrzej Czapczuk (prezes FBI Tasbud) a na stanowiska wiceprezesów – Leszek Gołąbiecki (prezes Unibep SA) oraz Tomasz Kozłowski (szef Polskiego Klastra Budowlanego).

Jan Styliński pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu PZPB, organizacji zrzeszającej największe przedsiębiorstwa polskiego rynku budownictwa i infrastruktury. Jest również założycielem i przewodniczącym Rady międzynarodowego stowarzyszenia gospodarczego ASEMEA, a także adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji, pozyskiwaniu finansowania i zagadnieniach kontraktowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, prelegentem i panelistą na wielu konferencjach i szkoleniach.
PCOCE to inicjatywa przedsiębiorców, których misją jest budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego. Jej ideą jest prezentowanie na globalną skalę możliwości polskich przedsiębiorstw w zakresie rozbudowy i modernizacji szeroko pojętego budownictwa oraz budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych w celu zwiększenia wolumenu eksportu całego sektora.