Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Karola Heidricha,

wybitnie zasłużonego dla branży budownictwa, wieloletniego Prezesa Mostostal Warszawa, Prezesa PIKS,

odznaczonego Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski, laureata nagrody PZPB Primus Inter Optimos,

                                                                                           profesjonalnego optymisty, szanowanego managera, dobrego człowieka,

                                                                         składają Rada, Zarząd, Członkowie i współpracownicy Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa