Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac nad tworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk dla branży gazowniczej. PZPB przystąpił do prac merytorycznych na prośbę Izby Gospodarczej Gazownictwa.
Kodeks jest zbiorem spójnych i przejrzystych zasad regulacji koniecznych dla prawidłowej współpracy stron w procesie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, zawiera wytyczne i rekomendacje dla etapu  planowania modelu inwestycji, przygotowania przetargu, modelu współpracy a  także procesu budowy. Kodeks zawiera także opis ryzyk finansowych i podatkowych.

Pełną wersję Kodeksu Dobrych Praktyk znajdą Państwu tutaj: https://www.igg.pl/node/370

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży prace nad Kodeksem są kontynuowane w zakresie wytycznych dla producentów, dostawców, biur projektowych i nadzoru wykonawczego.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i współpracę ?