Tak, jak zapowiadaliśmy, PZPB wspólnie z AMRON kontynuuje cykl warsztatów „Analiza i ocena sytuacji na krajowym rynku budowlanym w kontekście współpracy sektora budownictwa z instytucjami bankowymi”.  Uczestnikami warsztatów są przedstawiciele największych polskich banków, a swoją wiedzą podzielą się eksperci z PZPB, PORR SA, KMPG oraz Kancelarii Jara Drapała. Tematyka opracowana dla uczestników obejmuje ocenę bieżącej i przyszłej kondycji polskiego sektora budownictwa, sposoby łagodzenia ryzyk w trakcie trwania inwestycji budowlanych, kosztorysowanie i ofertowanie robót budowlanych z perspektywy firmy wykonawczej, analizę rachunku przepływów pieniężnych firmy budowlanej oraz politykę rachunkowości.
O kolejnych spotkaniach będziemy na bieżąco informować.