Uprzejmie informujemy, że termin Kongres Budownictwa Polskiego, zaplanowany pierwotnie na ?29-30.01.2024 oraz Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina ?(31.01.2024) zostaje przesunięty.

?Komitet Organizacyjny KBP, po konsultacjach z Komitetami Programowymi poddał kompleksowej ocenie aktualne uwarunkowania, które mogą mieć istotny wpływ na cele oraz zadania Kongresu. Mając na uwadze zapewnienie najbardziej aktualnej, właściwej reprezentacji wszystkich stron procesów inwestycyjnych, w tym szczególnie strony publicznej, podjęta została trudna decyzja o zmianie terminu II edycji Kongresu Budownictwa Polskiego.

?Uważamy, że organizacja Kongresu Budownictwa Polskiego w późniejszym terminie zapewni właściwy poziom merytoryczny wydarzenia i pozwoli uniknąć ryzyka debatowania wyłącznie w gronie firm oraz organizacji branżowych.

?Naszym priorytetem jest, aby Kongres stanowił źródło najbardziej aktualnej wiedzy i inspiracji dla wszystkich interesariuszy sektora budownictwa i infrastruktury, przedstawicieli świata nauki, administracji rządowej, instytucji i inwestorów publicznych.

Mamy nadzieję, że decyzja Organizatorów zostanie przyjęta z Państwa zrozumieniem.

?Nowy termin Kongresu Budownictwa Polskiego i Konwencji Budownictwo Polska ? Ukraina zostanie opublikowany w ciągu najbliższych dni. Wszystkie aktualne informacje ukażą się na stronie www.kongresbudownictwa.eu, www.pzpb.com.pl oraz mediach społecznościowych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

?Wszystkie zakupione bilety pozostają ważne i będą możliwe do wykorzystania w nowym terminie Kongresu.

??Serdecznie zapraszamy do zwiedzania ekspozycji oraz do spotkań z wystawcami Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, które odbędą się w dniach 30.01-02.02.2024 r. w Poznaniu.

MTP – Międzynarodowe Targi Poznańskie, #PZPB, #BUDMA