Z dniem 31 sierpnia 2018 r. Pan Rafał Bałdys-Rembowski z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, pozostając w najbliższym czasie ekspertem współpracującym z organizacją. Począwszy od 1 września br. zarząd Związku sprawuje jednoosobowo dotychczasowy prezes zarządu ? Jan Styliński.
Rada Związku i prezes Zarządu dziękują jednocześnie Panu Rafałowi Bałdys-Rembowskiemu za wieloletnią współpracę oraz istotny wkład w kształtowanie rynku budowlanego i infrastrukturalnego w Polsce.