?Czy jesteśmy gotowi na współpracę w chmurze?? Odpowiedź na to pytanie przedstawiciele Autodesk wraz z zaproszonymi ekspertami sformułują podczas tegorocznej konferencji #budowaWchmurze, na którą można się zarejestrować na www.autodesk.pl/budowawchmurze.

Celem spotkania będzie przybliżenie BIM 360 ? platformy dedykowanej do zarządzania i komunikacji w projektach budowlanych ? pozwalającej wykorzystać potencjał chmury przy realizacji inwestycji. Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany, w szczególności architektów, firm budowlanych i inwestorów.
?BIM 360 ? to BIM o krok dalej. Co to oznacza w praktyce? Chmurowe rozwiązanie, gwarantujące dostęp do danych projektowych przez wszystkie zespoły zaangażowane w realizację i zarządzanie inwestycją budowlaną wpływa na sprawniejszy i bardziej efektywny przebieg całego procesu inwestycyjnego – począwszy od fazy planowania, przez projektowanie, realizację aż po serwisowanie oddanego do użytku obiektu. Na tym zaś z pewnością zależy wszystkim graczom w polskiej branży budowlanej, a w szczególności państwowym i prywatnym inwestorom.? ? mówi Przemysław Nogaj, menadżer ds. rozwiązań Autodesk dla architektury i budownictwa.
Konferencja Autodesk #budowaWchmurze to: merytoryczna wiedza, praktyczne doświadczenia, porady ekspertów, a także dobre praktyki. Swoje doświadczenia w obszarze wykorzystania BIM 360 zaprezentują przedstawiciele Loredo Res oraz Skanska. Istotnym elementem konferencji będzie wystawa narzędzi wspierających pracę podmiotów współpracujących przy realizacji inwestycji oraz innowacyjnych produktów.

Informacje o konferencji
Budowa w chmurze – współpraca przy planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu, Warszawa, 28 listopada 2018
MS Mermaid (budynek The Tides), II piętro, ul. Wioślarska 8, Warszawa
Rejestracja oraz program konferencji: www.autodesk.pl/budowawchmurze

PZPB jest objął Patronat Honorowy nad wydarzeniem. Do zobaczenia pod koniec listopada