Na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez GDDKiA z okazji jubileuszu 200 lat powstania Centralnej Administracji Drogowej eksperci, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej, a także praktycy z firm budowlanych rozmawiali o polskiej infrastrukturze drogowej.

Konferencję otworzył Dyrektor Tomasz Żuchowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że to właśnie instytucje publiczne mają za zadanie dobrze zrozumieć oczekiwania swoich klientów i interesariuszy, a następnie poprzez odpowiedni podział ról i odpowiedzialności efektywnie dostarczać usługi publiczne.

Konferencja podzielona była na trzy panele dyskusyjne z podziałem na obszary gospodarczy, międzynarodowy i sektorowy. Do panelu sektorowego został zaproszony Jan Styliński ? prezes PZPB. Podczas ożywionej dyskusji jego uczestnicy zastanawiali się, jak optymalizować operacyjne realizowanie strategii, planów i programów poprzez usprawnienia polityki zamówień publicznych, podziałów ryzyka w kontraktach i ich koncentracji na wspólnym osiąganiu rezultatów, które tak naprawdę interesują obywateli i podatników.

Na zakończenie konferencji wręczono odznaki ?Zasłużony dla drogownictwa? i ?Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej?.