PZPB po raz kolejny weźmie udział w konferencji „Innowacyjność przedsiębiorstwa warunkiem rozwoju i konkurencyjności na rynku budowlanym”, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada w Mikołajkach. Organizatorami konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa wraz z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Jan Styliński, prezes PZPB weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Czy polityka finansowa państwa i przepisy prawa wspierają innowacyjne działania przedsiębiorstw” obok Bogdana Czapczuka – prezesa F.B.I. TASBUD, Piotra Kledzika – prezesa PORR, Henryka Liszki – prezesa HOCHTIEF Polska, Józefa Zubelewicza – prezesa ERBUD i Janusza Sobieraja – prezesa Korporacji RADEX.

Tematem przewodnim konferencji będzie innowacyjność w budownictwie. Organizatorzy oczekują, aby przedstawiciele szeroko rozumianej branży zaprezentowali swoje osiągnięcia i ścieżki, którymi podążają w drodze do innowacyjności. Innowacyjność na placu budowy przejawia się głównie w nowoczesnej technologii rozpatrywanej przez pryzmat stosowanej w niej mechanizacji, wywierając wielki wpływ na organizację robót, warunki pracy, tempo budowy, jakość wykonania, bezpieczeństwo pracy, wizerunek firmy, jej relacje z partnerami zewnętrznymi, środowiskiem.
Więcej szczegółów na http://www.psmb.pl/konferencja-listopadowa-w-mikolajkach/. Do zobaczenia w Mikołajkach.