Jako Partner Branżowy organizowanej przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Konferencji, zapraszamy do udziału w najważniejszym wydarzeniu w branży budowlanej!
Celem corocznego spotkania jest podsumowanie wyników budownictwa i prezentacja aktualnych trendów i prognoz rozwoju rynku budowlanego.

Rok 2018 rozpoczął się wzrostami w całym sektorze budowlanym. Dodatnie dynamiki produkcji odnotowano zarówno w budownictwie mieszkaniowym, kubaturowym, jak i inżynieryjnym. Po I poł. 2018 roku produkcja budowlano-montażowa osiągnęła wartość bliską 39,1 mld PLN, a więc o 26,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak spektakularne wzrosty, w pierwszych miesiącach br., w największym stopniu determinowane były przez budownictwo inżynieryjne i związaną z nim intensyfikację projektów współfinansowanych z perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

  • Co jednak z budownictwem po 2020 roku?
  • Co w sytuacji, w której napływ środków unijnych się skończy?

Badania koniunktury producentów przeprowadzone przez ASM ? Centrum Badań i Analiz Rynku wykazały, iż większość z nich uważa, że rynek jest już w fazie dojrzałości. Tym bardziej może okazać się, iż po 2020 roku będziemy mogli myśleć o osiągnięciu wartości branży budowlanej ze słabego 2016 roku, w którym nastąpił zastój w przetargach finansowanych z budżetu UE.

W programie konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2018 znajdują się cztery główne bloki.

  • SESJA I ? BUDOWNICTWO VS. POLSKA GOSPODARKA
  • SESJA II – BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE I INŻYNIERYJNE
  • SESJA III ? DEBATA:
    Czy to jeszcze wzrost, czy już dojrzałość rynku budowlanego?
    Przyszłość polskiego budownictwa po 2020 roku.
  • SESJA IV – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na: https://konferencjamrb2018.syskonf.pl/

Do zobaczenia 7 listopada w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, budynek CH8!