🔥Już niedługo, o 🕙 godz. 10.00 rozpoczynamy transmisję online konferencji prasowej i debaty PZPB, która odbywa się w Centrum Prasowym PAP.

🔥Link do transmisji: https://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=1e5e4e8c-0166-4f1b-9f12-5430cf7d0b9c&pi=6ccbd9c0-a038-4243-b85b-cdfa19dd5c05

Gorące tematy spotkania to:

🔸bieżąca i przyszła sytuacja finansowa polskich firm budowlanych,

🔸aktualna sytuacja i perspektywy dla kluczowych segmentów rynku budowlanego w Polsce,

🔸nieefektywność mechanizmów waloryzacji kontraktów na polskim rynku budowlanym na tle nadzwyczajnego wzrostu kosztów budowy w latach 2021-2023,

🔸równe traktowanie krajowych podmiotów w realizacji budowlanych zamówień publicznych w Polsce,

🔸mechanizmy ochrony polskiego rynku budowlanego przed napływem podmiotów spoza Unii Europejskiej – certyfikacja firm wykonawczych, brak zasady wzajemności w dostępie do rynków zagranicznych dla polskich podmiotów,

🔸szanse i ryzyka dla polskiego budownictwa związane z przyszłą odbudową Ukrainy.

 

➡️Zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach pod postem na https://www.linkedin.com/company/37537098/admin/feed/posts/.  W miarę możliwości czasowych odpowiemy na nie pod koniec spotkania lub po jego zakończeniu⬅️

#budownictwo, #PZPB, #waloryzacjakontraktow, #certyfikacjawykonawcow,