Za niespełna dwa miesiące odbędzie się II edycja Kongresu Budownictwa Polskiego. KBP to dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl wykładów, paneli i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej i samorządowej.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty, prowadzone będą rozmowy o segmentach najistotniejszych dla polskiej gospodarki – budownictwie drogowym, kubaturowym, kolei, hydrotechnice, energetyce i ochronie środowiska.
Poza plenarnymi sesjami tematycznymi odbędą się spotkania w formie okrągłych stołów, poświęcone kluczowym problemom branży budowlanej: polityce klimatycznej UE i Polski oraz transformacji energetycznej, roli kobiet w budownictwie, ochronie polskiego rynku budowlanego w kontekście certyfikacji wykonawców, waloryzacji aż wreszcie sytuacji na rynku pracy z rekomendacją strategii poprawy wizerunku sektora budownictwa.

Zapraszamy do uczestnictwa.
➡️Kongres Budownictwa Polskiego – 29-30.01.2024 Poznań Congress Center / MTP.
➡️Więcej informacji – www.kongresbudownictwa.eu
➡️Bilety na wydarzenie: https://tobilet.pl/kongres-budownictwa-polskiego-2024.html . Bilet na Kongres upoważnia do wejścia na Targi Budma.

Organizatorzy: Polski Związek Pracodawców BudownictwaMTP – Międzynarodowe Targi Poznańskie