Budujemy przyszłość polskiej legislacji.

Kongres „Dobre Prawo, Dobre Budownictwo” to kongres regulacji prawnych budownictwa i infrastruktury organizowany przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w dn. 27.-28. listopada w hotelu Westin Warsaw.
Problematyka Kongresu adresowana jest do prawników związanych z branżą budowlaną, osób podejmujących kluczowe decyzje inwestycyjne w firmie, kancelarii doradczych i urzędów administracji państwowej.

W programie m.in.
–  Czy prawo wspiera rozwój infrastruktury i budownictwa oraz przedsiębiorców? – debata otwarcia prowadzona przez prof. Marka Wierzbowskiego,
–  Wojna czy pokój – co czeka inwestora i wykonawcę po zrealizowaniu lub przerwaniu inwestycji? – przykład precedensowych wyroków w procesach budowlanych –      panel moderowany przez prof. Przemysława Drapałę,
–  Wzorce kontraktowe oraz zagadnienia FIDIC w zamówieniach publicznych i prywatnych,
–  Decyzje administracyjne w kontraktach budowlanych,
–  Arbitraż czy sąd powszechny – w poszukiwaniu efektywnych metod rozwiązywania sporów budowlanych – debata z dwugłosem.

Ponadto…
–  Raport Red Flag – Polski Związek Pracodawców Budownictwa dokonał wnikliwej analizy problemów, które utrudniają realizację inwestycji. W tym celu wspólnie z kancelarią Jara Drapała & Partners przeprowadzono badania ankietowe wśród wybranej grupy przedsiębiorstw branży budowlanej, których wyniki przedstawione zostaną w raporcie branżowym,
–  Wizja budownictwa i rynku budowlanego 2025-2030 – wieczorna dyskusja think tank prowadzona przez Kazimierza Krupę, ekonomistę, prawnika, wieloletniego redaktora magazynu Forbes.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia zostały czołowe kancelarie prawne, specjalizujące się w obsłudze sektora budowlanego: Jara Drapała & Partners,  White&Case M. Studniarek i Wspólnicy, Prof. Wierzbowski & Partners, WKB Wierciński Kwieciński Baehr, Garrigues, Jerzykowski i Wspólnicy oraz Röhrenschef.
Wśród zaproszonych na tegoroczną edycję Kongresu Gości są m.in.: Małgorzata Stręciwilk – prezes UZP, Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w MIiB, Artur Woźnicki – vce prezes Prokuratorii Generalnej, Agnieszka Owczarewicz – przewodnicząca XXVI Wydz. Gosp. Sądu Okręgowego w Warszawie, Marek Zuber – czołowy ekonomista i analityk rynków finansowych…

Kongres Dobre Prawo, Dobre Budownictwo to debata przedstawicieli środowiska prawnego, biznesu i administracji państwowej, podczas której wymiana myśli i idei zbuduje wspólny głos w sprawie regulacji prawnych budownictwa i infrastruktury, z nowym spojrzeniem na prawo gospodarcze, które powinno wspierać przedsiębiorców i pomagać branży a nie budować tor przeszkód.

Uwaga: udział w Kongresie Dobre Prawo, Dobre Budownictwo upoważnia do uzyskania punktów szkoleniowych:
– Zgodnie z decyzją Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA Warszawa – Uczestnik otrzymuje 12 punktów, OIRP Warszawa – 16 punktów w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.
– Zgodnie z decyzją KIRP – Uczestnik otrzymuje 5 punktów w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

[gview file=”https://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2017/11/Kongres-DPDB-program.pdf”]

Formularz zgłoszeniowy dla członków PZPB (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Program Kongresu (PDF)