To już dziś. Kongres Infrastruktury Polskiej, nad którym PZPB objął Patronat Honorowy.

Już o 10.20 zapraszamy na debatę „Branża budowlana w Polsce a sytuacja gospodarcza kraju – ujęcie makroekonomiczne”, w której weźmie udział dr Damian Kaźmierczak, gł. ekonomista PZPB.

O 11.00 w debacie „Branża infrastruktury 2021. Podsumowania, analizy, plany” wystąpią przedstawiciele firm członkowskich PZPB – m.in. Artur Popko, prezes zarządu Budimex S.A. i Mirosław Podraza, dyrektor obszaru inżynieryjno-kolejowego Skanska SA.

A o 12.35 w debacie „Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w dobie aktualnych regulacji” weźmie udział Jan Styliński, prezes PZPB oraz Piotr Subczak, dyrektor obszaru budownictwa inżynieryjnego Wrocław-Poznań, Skanska SA – firmy członkowskiej PZPB.

Będzie arcyciekawie 😊