Palisander rozszerza swój system obsługi Klienta QLOS o kolejną usługę ? kontrolę dojrzałości betonu. Usługa jest skierowana przede wszystkim do osób kierujących budową. Kontrola dojrzałości betonu polega na umieszczeniu małego, bezprzewodowego czujnika na prętach zbrojeniowych bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej. Czujnik bada temperaturę rzeczywistą betonu w cyklu dobowym. Pomiary wykonywane są automatycznie co 15 minut, dlatego odczyty są tak precyzyjne. Zapisane dane są gromadzone w Chmurze, dzięki czemu mamy do nich dostęp z dowolnego miejsca na ziemi. Aplikacja przetwarza zgromadzone odczyty i na ich podstawie  generuje wykresy, które dokładnie obrazują przyrost temperatury, dojrzałości i wytrzymałości betonu.  Wykorzystanie zgromadzonych przez czujnik danych, pozwala na znaczne skrócenie czasu używania szalunków na budowie, dochodzące nawet do 40%!